Home » B2 » 3 » ασφλαεια2

ασφλαεια2

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ’ Επιμορφωτική Περίοδος Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΠΕ 19/201η Διδακτική Παρέμβαση«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»Σκαβάντζου Ευαγγελία, ΠΕ19

2 Διάρκεια, τάξη, προαπαιτούμενες γνώσεις
Το σενάριο εφαρμόστηκε στο 2ο Γυμνάσιο Καλλίπολης σε δύο τμήματα (Β3 και Β4) την ίδια μέρα. Οι δραστηριότητες 1 και 2 στις 15 Οκτωβρίου, οι δραστηριότητες 3 και 4 στις 22 Οκτωβρίου, η δραστηριότητα 5 στις 29 Οκτωβρίου και η ολοκλήρωσή της στις 5 Νοεμβρίου.Προαπαιτούμενες γνώσεις:Οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι το διαδίκτυο, από τι αποτελείται και ποιες υπηρεσίες τους προσφέρει.Οι μαθητές έχουν αποκτήσει ευχέρεια πλοήγησης στο διαδίκτυο.Οι μαθητές γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή κειμένου με ευχέρεια.Οι μαθητές έχουν πλοηγηθεί στην σελίδα σε προηγούμενη διδακτική ώρα και έχουν ενημερωθεί για τους «καλούς τρόπους» – κανόνες συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ή εναλλακτικά, με την πλατφόρμα edmodo, όπου είναι αναρτημένα τα φύλλα εργασίας.

3 Σκοποί και Στόχοι (1/2) Σκοποί του σεναρίου είναι:
ο εκπαιδευτικός να αφυπνήσει τους μαθητές του ως προς τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τη χρήση του διαδικτύου και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσηςοι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις και να αποκτήσουν κριτική σκέψη ως προς την χρήση του διαδικτύου

4 Σκοποί και Στόχοι (2/2) του σεναρίου είναι οι μαθητές:
Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους του διαδικτύουΝα αναγνωρίζουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και την ψηφιακή παρενόχλησηΝα γνωρίζουν την ύπαρξη κακόβουλων προγραμμάτων και να έχουν τη δυνατότητα να αποφεύγουν τη χρήση τουςΝα αναγνωρίζουν τους κινδύνους της συμμετοχής τους σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter)Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν παραπλανητικά μηνύματα (phishing) που έχουν σκοπό το «ψάρεμα» προσωπικών δεδομένωνΝα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ιστοσελίδες με ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίεςΝα διακρίνουν τους εικονικούς από τους πραγματικούς φίλουςΝα διακρίνουν πότε είναι ασφαλές και πότε όχι να δημοσιοποιούν πληροφορίες και προσωπικά δεδομέναΝα μάθουν απλές πρακτικές που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλειαΝα κατανοήσουν τη σημασία του να σέβονται τα δικά τους προσωπικά δεδομένα, αλλά και των άλλωνΝα αποκτήσουν κριτική σκέψη ως προς την χρήση του διαδικτύουΝα αξιολογούν τις πληροφορίες που εντοπίζουν σε ηλεκτρονικές πηγέςΝα μάθουν να συνεργάζονται σαν ομάδα και να σέβονται τις απόψεις όλων των μελών της

5 Υλικοτεχνική Υποδομή, Λογισμικό
Το διδακτικό σενάριο προβλέπεται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής.Οι υπολογιστές πρέπει να έχουν εγκατεστημένο λογισμικό φυλλομετρητή και κειμενογράφου, να υπάρχουν ακουστικά και εγκατεστημένο πρόγραμμα αναπαραγωγής video.

6 Οργάνωση ΤάξηςΟι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των τριών στο εργαστήριο πληροφορικής.Κάθε ομάδα θα εργαστεί σε ένα διαφορετικό φύλλο εργασίας.Κάθε μαθητής από μία ομάδα θα απαντήσει σε ένα διαφορετικό κουίζ

7 Υποκείμενες Θεωρίες Μάθησης
Η θεωρία μάθησης που ακολουθείται είναι τυπικά κονστρουβιστική. Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του καθοδηγητή – υποστηρικτή για να διευκολύνει τους μαθητές στην διαδικασία της μάθησης. Οι μαθητές θα κτίσουν τη γνώση τους αντλώντας πληροφορίες από το διαδίκτυο και συζητώντας τα ζητήματα που τίθενται με τους συμμαθητές τους.Η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες προσφέρει ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης κοινωνικοκονστρουβιστικό.

8 Σύντομη περιγραφή σεναρίου (1/3)
1η Δραστηριότηταα. Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των τριών με τα φύλλα εργασίας «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν.Σε κάθε ομάδα θα δοθεί προς συζήτηση ένα από τα παρακάτω θέματα:Τι είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός;Τι είναι ψηφιακή παρενόχληση;Ποιοι οι κίνδυνοι από τη συνομιλία με αγνώστους;Κακόβουλο λογισμικό και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.Οι ομάδες των μαθητών συζητούν πάνω στο θέμα που τους δίνεται με βάση την προσωπική τους εμπειρία, καθώς επίσης και προηγούμενες γνώσεις τους. Ένα μέλος κάθε ομάδας ενημερώνει την ολομέλεια.β. Όλοι οι μαθητές συμπληρώνουν ένα κουίζ (ένα διαφορετικό κουίζ για κάθε μαθητή της ίδιας ομάδας)Η δραστηριότητα έχει σαν στόχο να προκαλέσει έναν καταιγισμό ιδεών και να ενεργοποιήσει επιπλέον τους μαθητές καθώς αποτελεί προθάλαμο για το φύλλο εργασίας που θα ακολουθήσει.

9 Σύντομη περιγραφή σεναρίου (2/3)
2η ΔραστηριότηταΟι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν τους προτεινόμενους δικτυακούς τόπους, που βρίσκονται μέσα στο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας που τους δίνεται, να διερευνήσουν, να καταγράψουν και να συζητήσουν τα συμπεράσματά τους.Κάθε ομάδα θα επισκεφθεί μέρος των παρακάτω δικτυακών τόπων, όπως φαίνεται στα φύλλα εργασίαςΈχει συμβείΚάνε το quizΦωτογραφίες στο διαδίκτυοΗλεκτρονικός εκφοβισμός – cyberbullyingΕρωτήσεις και απαντήσεις για τον κυβερνοεκφοβισμόΗλεκτρονική παρενόχλησηΠοιος αλήθεια είναιΤηλεοπτικά σποτ του saferinternetWebinarΨηφιακή παρενόχλησηΗλεκτρονικοί φίλοιΣυμβουλές

10 Σύντομη περιγραφή σεναρίου (3/3)
3η ΔραστηριότηταΟι μαθητές χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου καλούνται να δημιουργήσουν αφίσα που θα παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες και όλες θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση όλου του σχολείου.Προτείνεται από τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσουν τον δικτυακό τόπο και να δημιουργήσουν ένα «σύννεφο λέξεων» το οποίο θα προσθέσουν στην αφίσα τους.Προτείνεται σαν εξωσχολική δραστηριότητα να δημιουργήσουν ένα κόμικ για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με το online εργαλείο pixton.com, το οποίο θα αναρτηθεί στο site του σχολείου.

11 Αναμενόμενες δυσκολίες μαθητών
Οι δυσκολίες που πιθανόν θα συναντήσουν οι μαθητές εντοπίζονται κατά τον σχεδιασμό και την δημιουργία της αφίσας, από τη μία καιστην συνεννόηση μεταξύ των μελών κάθε ομάδας για την λήψη τελικών αποφάσεων, από την άλλη.

12 Κουίζ και Φύλλα εργασίας
Γνωρίζω με ποιον μιλώΔικτυώνομαι με ασφάλειαΠροσωπικά δεδομέναΦύλλα ΕργασίαςΟμάδα ΑΟμάδα ΒΟμάδα ΓΟμάδα Δ